Στρατηγικός στόχος είναι η ανάδειξή μας σε μια κορυφαία εταιρεία στους τομείς Κατασκευή, Ενέργεια, Περιβάλλον, η εδραίωση της θέσης μας στην εγχώρια αγορά και η εξωστρεφής ανάπτυξη σε νέες αγορές.

Επιχειρηματικός στόχος είναι η διαχρονική άνοδος των οικονομικών μεγεθών, εκμεταλλευόμενοι το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων μας και την άριστη επιχειρηματική φήμη και αξιοπιστία που κατακτήσαμε μέσα από την πολύχρονη παρουσία μας.

Η ΠΡΑΞΙΣ έχει δομήσει την στρατηγική ανάπτυξής του γύρω από τρεις βασικούς άξονες :

 1. Κατασκευές
  Έντονη παρουσία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα προκειμένου να εξασφαλισθεί κατασκευαστικό αντικείμενο και τακτικά έσοδα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
 2. Επιχειρηματική Στρατηγική
  Ανάπτυξη στα πρότυπα των μεγάλων κατασκευαστικών Ομίλων, με διαφοροποίηση των εσόδων μέσω διεύρυνσης των δραστηριοτήτων σε συναφείς τομείς: όπως περιβαλλοντικά έργα, διαχείριση & επεξεργασία στερεών, ειδικών και βιολογικών αποβλήτων, παρωγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
 3. Real Estate
  Επιλεκτική επένδυση και ανάπτυξη έργων ποιότητας, κύρους και υψηλής αισθητικής, με έμφαση στον τομέα της αστικής και παραθεριστικής κατοικίας και σε επιλεγμένα ακίνητα γραφείων καταστημάτων, βιοτεχνικών και βιομηχανικών κτιρίων καθώς επίσης και παροχή σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Εφόδια για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων είναι:

 • Η μακρόχρονη εμπειρία και άρτια τεχνογνωσία στους τομείς δραστηριοποίησης
 • Η άριστη γνώση της αγοράς
 • η συνεχής ενημέρωση για τα νέα υλικά και τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους
 • Το ικανό και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
 • Η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών
 • Η εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από τους πελάτες και τους συνεργάτες μας
 • Η ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση