ΗΠΡΑΞΙΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το 2004 και διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων. Έχει κατασκευάσει, κατέχει και λειτουργεί ένα φωτοβολταϊκό σταθμό.

Η ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας και είναι ένας εκ των βασικών μετόχων της εταιρείας ΒΙΟΑΙΓΙΑΟ ΙΚΕ η οποία ιδρύθηκε το 2013 με αντικείμενο την κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος.

Δυο νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, συνολικής ισχύος 1 MW, βρίσκονται σήμερα υπό ανάπτυξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2017.