Η ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων περιβάλλοντος και είναι ένας εκ των βασικών μετόχων της εταιρείας ΒΙΟΑΙΓΙΑΟ ΙΚΕ η οποία ιδρύθηκε το 2013 με αντικείμενο:

  • Διαχείριση απορριμμάτων
  • Αποκομιδή και επεξεργασία λυμάτων
  • Υπηρεσίες μηχανικής και χημικής επεξεργασίας απορριμμάτων
  • Βιολογικός καθαρισμός λυμάτων
  • Κατασκευή Βιολογικών καθαρισμών