Στον τομέα της Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών , η ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε. μέσω της θυγατρικής της ΠΡΑΞΙΣ ΑΚΙΝΗΤΑ η οποία είναι αναπτυξιακή και επενδυτική εταιρεία ακινήτων, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με στόχο την ανάπτυξη ιδιωτικών έργων υψηλών προδιαγραφών και την επίτευξη υπεραξιών από επενδύσεις.

Τα έργα της επικεντρώνονται στον οικιστικό τομέα, με προϊόντα αστικής και παραθεριστικής κατοικίας, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις ενώ η εταιρεία επενδύει και στον εμπορικό τομέα, σε επιλεγμένα ακίνητα επαγγελματικών χώρων.

Με πολυετή εμπειρία και διαρκή διάθεση αναζήτησης η ΠΡΑΞΙΣ ΑΚΙΝΗΤΑ είναι στελεχωμένη με υψηλού επιπέδου προσωπικό, με κατάρτιση και εμπειρία τόσο στον οικονομικό και εμπορικό, όσο και στον τεχνικό τομέα, διαγράφοντας μια συνεχώς ανοδική πορεία, επενδύοντας στην ποιότητα και την καινοτομία και προσανατολίζοντας τις ενέργειες της στην εξυπηρέτηση και την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη.

  • Κατοικίες
  • Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
  • Εμπορικά Βιομηχανικά κτίρια