Στον τομέα των κατασκευών η ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε. διατηρεί σταθερά την κορυφαία θέση της διαθέτοντας επιλεγμένα στελέχη και τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου.

Ιδιωτικά έργα

Δημόσια έργα

  • Οικοδομικά
  • Υδραυλικά
  • Ηλεκτρομηχανολογικά
  • Οδοποιϊα
  • Λιμενικά
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις
  • Αναπλάσεις