Η ΠΡΑΞΙΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες στη Λέσβο, με μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε βασικούς άξονες όπως ο τομέας των κατασκευών της ενέργειας και του περιβάλλοντος με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας και ειδίκευσης σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Διαθέτει πλούσια δραστηριότητα σε όλους τους τομείς κατασκευής, με έργα Πολιτικού Μηχανικού, Κτιριακά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Οδοποιίας, Ηλεκτρομηχανολογικά, Ενεργειακά-Βιομηχανικά, Δίκτυα Σωληνώσεων, Κατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων, έργα αναπλάσεων, μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων, έργα διαχείρισης απορριμμάτων κα.

Στον τομέα των κατασκευών ιδιωτικών έργων, κατέχει εξέχουσα θέση με ένα ευρύ φάσμα κτιριακών έργων υψηλών απαιτήσεων, κατοικιών, πολυόροφων κτιρίων,αναπαλαιώσεων διατηρηρέων κτισμάτων, κατασκευή ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, εμπορικών, βιοτεχνικών, βοιμηχανικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Στον τομέα της ενέργειας επενδύει στην εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με την κατασκευή και διαχείριση Φωτοβολταϊκών πάρκων και μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα.

Στον τομέα του περβάλλοντος, είναι ανάδοχος έργων μονάδων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης απορριμμάτων κα. κ.α.

Η εταιρεία διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 3ης τάξης για έργα του Δημοσίου, αλλά και εταιρείες με συμπληρωματικές δραστηριότητες, όπως το Real Estate, και την Εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.