Συνέπεια

Τήρηση με συνέπεια χρονοδιαγράμματος παράδοσης χωρίς εκπτώσεις στο τελικό αποτέλεσμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο